E-Parduotuvė >

Taisyklės

Taisyklės

Kiekvienas lankytojas užsakantis ir perkantis internetinėje parduotuvėje “Stiklo paslaptis” privalo laikytis nurodytų taisyklių ir pareigų.

1. Šios taisyklės  sudarytos norint užtikrinti Jūsų ( Kliento) ir internetinės parduotuvės „Stiklo paslaptis” teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

2.Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Pirkti”, ir galioja iki abiejų pusių pareigų įvykdymo.

3. „Stiklo paslaptis“atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgė į jam teikiamas rekomendacijas , įsipareigojimus ar nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

4.Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, kuriuo patvirtina, jog perka prekių krepšelyje pateiktas prekes.

5.Užsakymas yra priimtas,kai apmokėjimas įplaukia į “Stiklo paslaptis”atsiskaitomąją sąskaitą .Pirkėjas gauna užsakymo patvirtinimą į savo pašto dėžutę.

6.Neapmokėjus užsakymo per 2 darbo dienas,užsakymas anuliuojamas.

7.Prekės pristatomos Pirkėjo pasirinktu būdu.

8.Pasirinkę užsakymo pristatymą į “Stiklo paslaptis” galerijas Vilniuje – Didžioji g. 38, Dominikonų  g.14 ir Kaune Medekšinės g. 26 , laukite mūsų SMS žinutės , kad prekės jau vietoje.

9.Pasirinkę užsakymo pristatymą per DPD kurjerį, pristatymo laiką kurjeris suderins su Jumis telefonu iš anksto.

10.* Svarbu! Siunta laikoma pristatyta , kai Pirkėjas ar jo atstovas priėmė siuntą ir patvirtino tai savo parašu. Pirkėjas siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, privalo apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės  pažeidimus, Pirkėjas turi tai pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime bei kartu su kurjeriu užpildyti Kurjerio pateiktą Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą.

Kitu atvėju prekių draudimas negalioja ir Pardavėjas netenka atsakomybės už gaminio kokybę.

11.Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

12.Pirkėjas grąžindamas prekę,  užpildo Prašymo formą ir išsiunčia Pardavėjui (el.paštu,faksu ,reg.laišku) per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

13.Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Prekė turi būti nepažeista, ar kitaip nesugadinta

- Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

- Jei Pirkėjas atsisako Prekės pirkimo - pardavimo sutarties ,Prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimą. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiamos ar priimamos iš Pirkėjo per 15 (penkiolikos) dienų terminą nuo Prekių pristatymo Pirkėjui. Prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.

- Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje  pilnai sukomplektuotos   ir tinkamai supakuotas.

- Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo panaudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

14. Visos siunčiamos prekės yra draustos.

15. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

16. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Stiklo paslaptis”.

PARDAVĖJO  PAREIGOS

1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

3. Saugiai supakuoti prekes.

4. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba pratęsti pristatymo terminą , o Pirkėjui atsisakius, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas pirkimas laikomas anuliuojamu.

PIRKĖJO PAREIGOS

1. Pateiktą užsakymą Pirkėjas privalo apmokėti per 2 darbo dienas.

2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai pranešti.

3.Gautą užsakymą patikrinti iškart prie kurjerio.

4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

PARDAVĖJO  TEISĖS

1. Jei Pirkėjas sąmoningai bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar jos  veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, nutraukti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

3. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

PIRKĖJO  TEISĖS

1. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo pakeisti prekę , jeigu  ji skiriasi nuo užsakyme nurodytos.

2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę , vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

ELEKTRONINĖ DOVANŲ KORTELĖ

1. Dovanų kortelės galiojimo laikas nėra keičiamas (3 mėnesiai nuo įsigijimo datos).

2. Dovanų kortelė nėra grąžinama ir nekeičiama į pinigus.

3. Pinigai už nepanaudotą dovanų kortelę nėra grąžinami.

4. Jei norimo įsigyti stiklo dirbinio kaina yra didesnė, galima skirtumą sumokėti čia pat galerijose.

5. Panaudojant dovanų korteles, nėra duodama grąža, jei stiklo dirbinio kaina nesiekia dovanų kortelėje nurodytos sumos.

6. Atlikus apmokėjimą ir nurodžius elektroninio pašto adresą, dovanų kortelė iš karto bus išsiųsta nurodytu adresu.

Primename, stiklas unikali prekė, todėl gavus siuntinį  yra būtinas kruopštus prekės patikrinimas.

| Jūsų žinutė |

Vardas*
Pavardė 
Tel. numeris*
El. paštas*
Siųsti
* Privalomi laukai

Prekių krepšelis